השירותים שלנו

איתור גגות ואדמות, חיפוש אחר הזדמנויות עסקיות

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה את מירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
בנוסף, החברה מאתרת גגות ואדמות עבור יזמים המעוניינים בהכנסה מנכס מניב וחושבת כמה צעדים קדימה עבור לקוחותיה.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

היתרי בנייה

כחלק מהשירותים של החברה, אנו מלווים את הלקוח בכל השלבים ודואגים להגשת תכניות, הצבת פאנלים לוועדה, תכניות חשמל, אישורי קונסטרוקטור והוצאת היתרים. הטיפול מתבצע מתחילת הפעילות ועד קבלת ההיתרים בפועל.

לאחר מכן, אנו מטפלים בפתיחת תיק לקוח בחברת החשמל ופורסים את המערכת הסולארית על גג המבנה או על הקרקע, זאת בהתאם לבקשת הלקוח. בסיום התהליך, אנו מחברים את המתקן הסולארי לרשת החשמל.  
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

רישיון חיבור לרשת קווי חשמל

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה במירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

פיתוח הפרויקט

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה במירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

יצור עצמי של הציוד

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה במירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

אלקטרוניקה ותוכנה

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה במירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

התקנת פארק סולארי

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה במירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel

תפעול ואחזקת פארק סולארי

החברה פועלת בתחום התכנון, ייצור, התקנה ושירות של מערכות קטנות, בינוניות וגדולות ומציעה בנוסף לזה, ייעוץ בתכנון, בחינה ואף גם שירות למוצרים בתחום המתחדש של מערכות האנרגיה.

אנרגיה סולארית לישראל משקיעה במירב מאמציה בפיתוח טכנולוגיות הממקסמות את הפרודוקטיביות של הפארק הסולארי וכל זאת על מנת לוודא שהמשקיעים מקבלים תשואה מצוינת עבור השקעתם.
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel