שירותי התקנות

מערכת מונה נטו

זוהי מערכת סולארית אשר מחוברת לרשת החשמל של המבנה ומאפשרת ליהנות משימוש בחשמל המיוצר מהמערכת הסולארית באופן כזה שבמידה ויש תפוקת אנרגיה, החשמל במבנה מופק מהמערכת הסולארית ובמידה ואין תפוקה של אנרגיה מהמערכת, צריכת החשמל תתבצע מחברת החשמל.

כאשר צריכת האנרגיה של המבנה גבוהה מתפוקת האנרגיה של המערכת, המבנה יצרוך את ההפרש מחברת החשמל וכאשר המקרה הפוך ויש עודף ייצור אנרגיה מהמערכת הסולארית, עודף האנרגיה יועבר לחברת החשמל.

למערכת מונה נטו קיים מנגנון המאפשר צבירה של עודפים שניתן למכור לחברת החשמל.

 
spinner11, spinner, loading, busy, wait, wheel